top of page

Voorwaarden

16 december 2020

1. Contractuele relatie

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") regelen de toegang tot of het gebruik van onze applicaties door u, een individu, bedrijf, organisatie of zakelijke entiteit vanuit elk land ter wereld, beschikbaar gesteld door Travee Technologies Limited.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U TOEGANG TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN.

Uw toegang tot en gebruik van de Diensten van Travee vormt uw akkoord om gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, die een contractuele relatie tot stand brengen tussen u en Travee. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de Services niet openen of gebruiken. Deze Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk eerdere overeenkomsten of regelingen met u. Travee kan deze Voorwaarden of Diensten met betrekking tot u onmiddellijk beëindigen, of in het algemeen stoppen met het aanbieden of weigeren van toegang tot de Diensten of een deel daarvan, op elk moment en om welke reden dan ook.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie in verband met de Travee-apps vindt u in onze Privacyverklaring.

 

2. De Travee-apps

De Travee-apps bieden een app waarmee personen die vervoer zoeken naar bepaalde bestemmingen ("Rijders") kunnen worden gekoppeld aan personen die naar of via die bestemmingen rijden ("Rijders"). Chauffeurs en Passagiers worden in deze Overeenkomst gezamenlijk "Gebruikers" genoemd en elke Gebruiker zal een Gebruikersaccount aanmaken die toegang geeft tot de Travee-apps. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst worden de rijdiensten die door Bestuurders aan Rijders worden geleverd en die via de Travee-apps worden gematcht, gezamenlijk de "Diensten" genoemd. Elke beslissing van een Gebruiker om Diensten aan te bieden of te accepteren, is een beslissing die naar eigen goeddunken van die Gebruiker wordt genomen. Elke vervoersdienst die door een Bestuurder aan een Berijder wordt geleverd, vormt een afzonderlijke overeenkomst tussen dergelijke personen.

 

 

3. Geschiktheid

De Travee-apps mogen alleen worden gebruikt door personen die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving. De Travee Apps is niet beschikbaar voor kinderen (minderjarige personen in uw provincie of territorium) of Gebruikers van wie het Gebruikersaccount tijdelijk of permanent is gedeactiveerd. Door Gebruiker te worden, verklaart en garandeert u dat u ten minste meerderjarig bent in uw provincie of territorium en dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om de voorwaarden van deze Overeenkomst aan te gaan en na te leven. U mag andere personen niet toestaan uw gebruikersaccount te gebruiken en u stemt ermee in dat u de enige geautoriseerde gebruiker van uw account bent.

 

4. Kosten

Als Rider stem je ermee in de bedragen te betalen die in rekening worden gebracht voor je gebruik van de Travee-apps en -diensten (“Kosten”). Kosten omvatten Tarieven en andere toepasselijke toeslagen, tolgelden, toeslagen en belastingen, plus eventuele fooien aan de Bestuurder die u ervoor kiest te betalen. Travee heeft de bevoegdheid en behoudt zich het recht voor om prijzen te bepalen en te wijzigen door toepasselijke prijsvoorwaarden op onze website te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor alle Transacties die worden gemaakt onder uw Gebruikersaccount, ongeacht of u op de hoogte bent van dergelijke Transacties of de bedragen daarvan. Alle kosten zijn in de lokale valuta van het land, dollars.

5. Tarieven. Er zijn twee soorten tarieven; Laatste rit en geciteerd.

 • De tarieven voor een definitieve rit bestaan uit een basistoeslag en aanvullende toeslagen op basis van de duur en afstand van uw rit. Voor bijzonder korte ritten kunnen minimumtarieven van toepassing zijn. Houd er rekening mee dat we GPS-gegevens van de telefoon van uw chauffeur gebruiken om de afgelegde afstand tijdens uw rit te berekenen. We kunnen de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van GPS-gegevens niet garanderen. Als we het signaal verliezen, berekenen we de tijd en afstand met behulp van de beschikbare gegevens van je rit.

 • Genoemde tarieven. In sommige gevallen kan Travee u een Tarief opgeven op het moment van uw verzoek. De offerte kan worden gewijzigd totdat het ritverzoek is bevestigd. Als u tijdens uw rit uw bestemming wijzigt, meerdere tussenstops maakt of probeert de Travee-apps te misbruiken, kunnen we de tariefofferte annuleren en u een variabel tarief in rekening brengen op basis van de tijd en afstand van uw rit. Travee garandeert niet dat de vermelde tariefprijs gelijk zal zijn aan een variabel tarief voor dezelfde rit.

 

6. Vergoedingen en andere kosten

 • Annuleringskosten. Nadat je een rit hebt aangevraagd, kun je deze annuleren via de app, maar houd er rekening mee dat er in bepaalde gevallen annuleringskosten van toepassing kunnen zijn. Er kunnen ook kosten in rekening worden gebracht als u niet komt opdagen na het aanvragen van een rit.

 • Tips. Na een rit kunt u ervoor kiezen om uw chauffeur een fooi te geven in contanten of via de Travee-applicatie. Eventuele fooien worden volledig aan de betreffende bestuurder verstrekt.

 

7. Algemeen

 • Vergemakkelijking van kosten. Alle creditcardkosten worden gefaciliteerd door een externe betalingsverwerkingsservice (First Atlantic Commerce). Travee kan zijn betalingsverwerkingsdiensten van derden vervangen zonder kennisgeving aan u. Er worden alleen kosten in rekening gebracht via de Travee Apps. Met uitzondering van fooien zijn ook contante betalingen toegestaan.

 • Geen geld terug. Alle kosten zijn niet-restitueerbaar. Dit geen-restitutiebeleid is te allen tijde van toepassing, ongeacht uw beslissing om het gebruik van de Travee-apps te beëindigen, enige verstoring van de Travee-apps of -diensten of welke andere reden dan ook.

 • Promotie codes. Mogelijk ontvangt u promotiecodes die u kunt toepassen voor ritkortingen. Promotiecodes zijn alleen geldig voor gebruik op de Travee Rider-app en zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contant geld. Promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd, en als de kosten van uw rit hoger zijn dan de toepasselijke waarde van de promotiecode, brengen we de openstaande kosten van de rit in rekening op uw geregistreerde betaalmethode of moet u contant betalen.

 • Wallet Credits kunnen worden gebruikt voor de betaling van Tarieven, met inachtneming van bepaalde beperkingen. In gevallen waarin Travee een overeenkomst sluit met uw werkgever of een andere derde partij om Credits op uw Gebruikersaccount toe te passen en rechtstreeks door die persoon te betalen.

 

8. Betalingen

Als u een Bestuurder bent, ontvangt u een vergoeding voor uw geleverde Diensten. Alle tariefbetalingen zijn onderhevig aan reiskosten (abonnement). U ontvangt ook alle fooien die door Riders aan u worden verstrekt, en voor fooien worden geen reiskosten in rekening gebracht. Travee verwerkt alle aan u verschuldigde betalingen via haar externe betalingsverwerker. U erkent en stemt ermee in dat dergelijke bedragen geen rente omvatten en exclusief bedragen zijn die we wettelijk verplicht zijn in te houden.

 • Reiskosten. In ruil voor het toestaan dat u uw Diensten aanbiedt via de Travee-app en -apps als Bestuurder, stemt u ermee in Travee te betalen (en Travee toe te staan deze te behouden) op basis van elke transactie waarin u Diensten levert (de "Reizigersvergoedingen"). Het bedrag van de van toepassing zijnde Travee-vergoedingen wordt aan u getoond bij het incasseren van het abonnement. Travee behoudt zich het recht voor om de Travee-vergoedingen op elk moment naar eigen goeddunken van Travee te wijzigen op basis van lokale marktfactoren, en Travee zal u van tevoren op de hoogte stellen in het geval van een dergelijke wijziging. Voortgezet gebruik van de Travee-apps na een dergelijke wijziging in de berekening van de Travee-vergoedingen, houdt in dat u instemt met een dergelijke wijziging.

 • prijzen. U machtigt Travee uitdrukkelijk om namens u de prijzen vast te stellen voor alle Kosten die van toepassing zijn op de levering van Diensten. Travee behoudt zich het recht voor om het tariefschema op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen op basis van lokale marktfactoren, en we zullen u vooraf op de hoogte stellen in het geval van wijzigingen in het basistarief, per kilometer en/of per minuut bedragen die zouden kunnen resulteren in een wijziging van de toepasselijke Tarieven.

 • Tariefaanpassing. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behoudt Travee zich het recht voor om alle of een deel van de Tarieven aan te passen of in te houden als zij van mening is dat (i) u hebt geprobeerd Travee of de betalingssystemen van Travee te bedriegen of te misbruiken, (ii) om een oplossing te vinden voor een klacht van een rijder (u nam bijvoorbeeld een inefficiënte route of slaagde er niet in om een bepaald exemplaar van Services in de Travee-applicatie correct te beëindigen toen de rit voorbij was). De beslissing van de Travee om het Vluchttarief op enigerlei wijze aan te passen of in te houden, zal op redelijke wijze worden genomen.

 

9. Travee-communicatie

Door deze Overeenkomst aan te gaan of de Apps te gebruiken, stemt u ermee in berichten van ons te ontvangen, inclusief via e-mail, sms, oproepen en pushmeldingen. Communicatie van Travee en/of Chauffeurs kan het volgende omvatten: operationele communicatie over uw Gebruikersaccount of gebruik van de Travee Apps of Diensten, updates over nieuwe en bestaande functies op de Travee Apps, communicatie over promoties die door ons of onze externe partners worden uitgevoerd, en nieuws over Travee en ontwikkelingen in de branche. Standaard kosten voor sms-berichten die door uw mobiele provider worden toegepast, zijn van toepassing op sms-berichten die we verzenden.

ALS U U WILT AFSCHRIJVEN VOOR PROMOTIE-E-MAILS, KUNT U U UITSCHRIJVEN VAN ONZE PROMOTIE-E-MAILLIJST DOOR DE UITSCHRIJVINGSOPTIES IN DE PROMOTIE-E-MAIL ZELF TE VOLGEN.

 

10. Beperkte activiteiten

Met betrekking tot uw gebruik van de Travee-apps en uw deelname aan de Diensten, stemt u ermee in dat u niet:

 1. zich voordoen als een persoon of entiteit;

 2. personen stalken, bedreigen of anderszins lastigvallen, of wapens dragen;

 3. een wet, statuut, regel, vergunning, verordening of verordening schenden;

 4. de Diensten of de Travee Apps of de servers of netwerken verbonden met de Travee Apps verstoren of verstoren;

 5. Informatie plaatsen of interactie hebben met de Travee Apps of Diensten op een manier die vals, onnauwkeurig, misleidend (rechtstreeks of door het weglaten of niet bijwerken van informatie), lasterlijk, smadelijk, beledigend, obsceen, godslasterlijk, aanstootgevend, seksueel georiënteerd, bedreigend, intimiderend is , of illegaal;

 6. de Travee Apps gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot: intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy;

 7. kwaadwillige code, bestanden of programma's plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, beschadigen, vernietigen of beperken of om heimelijk systemen, gegevens of persoonlijke informatie te onderscheppen of te onteigenen;

 8. kopteksten vervalsen of op een andere manier identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van informatie die via de Travee-apps wordt verzonden, te verhullen;

 9. enig deel van de Travee-apps "framen" of "spiegelen", zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, of metatags of code of andere apparaten gebruiken die een verwijzing naar ons bevatten om iemand voor welk doel dan ook naar een andere website te leiden; of

 10. enig deel van de Travee Apps of enige software gebruikt op of voor de Travee Apps wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, ontcijferen, decompileren of anderszins demonteren;

 11. de Travee Apps of toegang tot enig deel van de Travee Apps verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren, in licentie of sublicentie geven;

 12. een robot, spider, applicatie voor het zoeken/ophalen van sites, of een ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de Travee Apps of zijn inhoud;

 13. direct of indirect linken naar andere websites;

 14. uw Gebruikersaccount, wachtwoord en/of identificatie overdragen of verkopen aan een andere partij

 15. iemand discrimineren of lastigvallen op basis van ras, nationale afkomst, religie, geslacht, genderidentiteit, lichamelijke of geestelijke handicap, medische toestand, burgerlijke staat, leeftijd of seksuele geaardheid, of

 16. ervoor zorgen dat een derde partij deelneemt aan de beperkte activiteiten hierboven.

 

11. Bestuurdersverklaringen, garanties en overeenkomsten

Door Diensten te verlenen als Bestuurder op de Travee-app, verklaart, garandeert en stemt u ermee in dat:

 1. Je beschikt over een geldig rijbewijs en bent geautoriseerd en medisch geschikt om een motorvoertuig te besturen en beschikt over alle benodigde licenties, goedkeuringen en bevoegdheid om vervoer te bieden aan Riders in alle rechtsgebieden waarin je Diensten verleent.

 2. U bezit of hebt het wettelijke recht om het voertuig te besturen dat u gebruikt bij het verlenen van diensten, en een dergelijk voertuig verkeert in goede staat en voldoet aan de veiligheidsnormen van de industrie en alle toepasselijke wettelijke en staatseisen voor motorvoertuigen voor een voertuig in zijn soort .

 3. U zult zich niet inlaten met roekeloos gedrag tijdens het rijden, onveilig rijden, een voertuig besturen dat onveilig is om te besturen, betrokken zijn bij een motorvoertuigongeval of aanrijding van welke aard dan ook, een onbevoegde derde partij toestaan om u te vergezellen in het voertuig tijdens het verlenen van Diensten, Diensten verlenen als Bestuurder terwijl u onder invloed bent van alcohol of drugs, of actie ondernemen die de veiligheid van de Travee-gemeenschap of derden schaadt of dreigt te schaden.

 4. U zult alleen Diensten verlenen met behulp van het voertuig dat is aangemeld bij en goedgekeurd door Travee en waarvan een foto aan Travee is verstrekt, en u zult niet meer passagiers vervoeren dan er veilig in een dergelijk voertuig kunnen zitten (en niet meer dan zeven (7) passagiers in elk geval).

 5. U zult geen verkeerde voorstelling van zaken geven met betrekking tot Travee, de Travee Apps, de Diensten of uw status als Bestuurder.

 6. Tijdens het leveren van de Diensten mag u niet optreden als openbare vervoerder of taxidienst, straataankondigingen accepteren, ritten in rekening brengen (behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst), eisen dat een passagier contant betaalt of een creditcardlezer gebruiken, zoals een Square Reader, om betaling te accepteren of enige andere activiteit uit te voeren op een manier die niet in overeenstemming is met uw verplichtingen onder deze Overeenkomst.

 7. U zult Travee of Riders niet proberen te bedriegen op de Travee Apps of in verband met uw levering van Diensten. Als we vermoeden dat u zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze activiteiten, kunnen we toepasselijke Tarieven of andere betalingen voor de rit(ten) in kwestie inhouden.

 8. U zult redelijke aanpassingen maken voor Ruiters en/of hulpdieren, zoals wettelijk vereist

 9. U stemt ermee in dat we informatie over u kunnen verkrijgen, inclusief uw strafblad en rijgedrag, en u stemt ermee in om alle verdere noodzakelijke autorisaties te verstrekken om onze toegang tot dergelijke gegevens tijdens de looptijd van de Overeenkomst te vergemakkelijken.

 10. U hebt een geldige aansprakelijkheidsverzekering (in dekkingsbedragen die in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wettelijke vereisten) die u benoemt of inroostert voor het besturen van het voertuig dat u gebruikt om Diensten te verlenen.

 11. U betaalt alle toepasselijke federale, staats- en lokale belastingen op basis van uw levering van Diensten en eventuele betalingen die u ontvangt.

 

12. Disclaimers

De volgende disclaimers zijn gemaakt namens Travee, onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, opvolgers en rechtverkrijgenden, en elk van onze respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en aandeelhouders.

TRAVEE BIEDT GEEN TRANSPORTDIENSTEN EN TRAVEE IS GEEN TRANSPORTVERVOER. HET IS AAN DE BESTUURDER OM TE BESLISSEN OF EEN RIT WORDT AANGEBODEN AAN EEN RIJDER DIE VIA DE TRAVEE-APPS IS GECONTACTEERD, EN HET IS AAN DE RIJDER OM TE BESLISSEN OF EEN RIT TE ACCEPTEREN VAN EEN BESTUURDER DIE VIA DE TRAVEE-APPS IS GECONTACTEERD. WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT EEN BESTUURDER OF RIJDER EEN AANGEGEVEN TRANSPORTSERVICE ZAL VOLTOOIEN. WIJ HEBBEN GEEN CONTROLE OVER DE KWALITEIT OF VEILIGHEID VAN HET VERVOER ALS GEVOLG VAN DE DIENSTEN.

Sommige provincies staan de disclaimer van impliciete garanties niet toe, dus de volgende disclaimer is mogelijk niet op u van toepassing. De Travee-app wordt geleverd op een "as is"-basis en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet, impliciet of wettelijk. We garanderen en beloven geen specifieke resultaten van het gebruik van de Travee Apps en/of de Diensten, inclusief de mogelijkheid om Diensten te leveren of te ontvangen op een bepaalde locatie of tijd. Voor zover toegestaan door de wet, wijzen wij specifiek alle impliciete garanties van titel, verkoopbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid en niet-inbreuk af.

Wij garanderen niet dat uw gebruik van de Travee Apps of Diensten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel, veilig, ononderbroken, altijd beschikbaar of vrij van fouten zal zijn, of zal voldoen aan uw eisen, dat eventuele defecten in de Travee Apps zullen worden gecorrigeerd, of dat de Travee Apps vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Wij wijzen aansprakelijkheid af voor, en er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot, connectiviteit en beschikbaarheid van de Travee Apps of Diensten.

We kunnen niet garanderen dat elke rijder is wie hij of zij beweert te zijn. Gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van de Travee-apps en -diensten, inclusief het bekijken van de foto's van de coureur of rijder waarmee u een match heeft gemaakt, om er zeker van te zijn dat het dezelfde persoon is die u persoonlijk ziet. Houd er rekening mee dat er ook risico's zijn verbonden aan het omgaan met minderjarige personen of mensen die handelen onder valse voorwendsels, en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inhoud, communicatie of ander gebruik of toegang tot de Travee Apps door personen onder de 14 jaar in strijd met van deze Overeenkomst. We moedigen u aan om rechtstreeks met elke potentiële Bestuurder of Berijder te communiceren voordat u een afgesproken vervoersdienst aangaat.

Travee is niet verantwoordelijk voor het gedrag, zowel online als offline, van enige Gebruiker van de Travee Apps of Diensten. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere Gebruikers. Wij sluiten geen verzekering af voor, noch zijn wij verantwoordelijk voor, persoonlijke bezittingen die door Bestuurders of Berijders in de auto worden achtergelaten. Door gebruik te maken van de Travee Apps en deel te nemen aan de Diensten stemt u ermee in dergelijke risico's te accepteren en stemt u ermee in dat Travee niet verantwoordelijk is voor het handelen of nalaten van Gebruikers op de Travee Apps of die deelnemen aan de Diensten.

Travee wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount. Als u vermoedt dat een onbevoegde partij uw gebruikersaccount gebruikt of als u een andere inbreuk op de beveiliging vermoedt, stemt u ermee in ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Het is voor anderen mogelijk om informatie over u te verkrijgen die u verstrekt, publiceert of plaatst op of via de Travee-app (inclusief profielinformatie die u verstrekt), naar andere Gebruikers verzendt of deelt tijdens de Diensten, en om dergelijke informatie te gebruiken om lastig te vallen of je schade toebrengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van enige persoonlijke informatie die u bekendmaakt aan andere Gebruikers op de Travee Apps of via de Diensten. Selecteer zorgvuldig het type informatie dat u op de Travee Apps of via de Diensten plaatst of vrijgeeft aan anderen. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af, ongeacht de vorm van actie, voor het handelen of nalaten van andere Gebruikers (inclusief ongeautoriseerde gebruikers of "hackers").

Meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud met betrekking tot Travee of beschikbaar gesteld via de Travee-apps, maar niet rechtstreeks door ons, zijn die van hun respectievelijke auteurs en er mag niet noodzakelijkerwijs op worden vertrouwd. Dergelijke auteurs zijn als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw vertrouwen op informatie of andere inhoud die door derden is geplaatst, hetzij op de Travee Apps of anderszins. We behouden ons het recht voor, maar we zijn niet verplicht, om het materiaal dat op de Travee Apps wordt geplaatst te controleren en al het materiaal te verwijderen dat naar onze mening in strijd is met, of waarvan wordt beweerd dat het in strijd is met, de wet of deze overeenkomst of dat beledigend of illegaal kan zijn , of die de rechten van gebruikers of anderen kunnen schenden, schaden of bedreigen.

Locatiegegevens die door de Travee-apps worden verstrekt, zijn alleen bedoeld voor basislocatiedoeleinden en zijn niet bedoeld om op te vertrouwen in situaties waarin nauwkeurige locatie-informatie nodig is of waar foutieve, onnauwkeurige of onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot overlijden, persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of milieuschade . Noch Travee, noch een van haar content providers, garandeert de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van locatiegegevens die worden bijgehouden of weergegeven door de Travee Apps. Al uw Informatie, inclusief geolocatiegegevens, die u uploadt, verstrekt of plaatst op de Travee Apps kan toegankelijk zijn voor Travee en bepaalde Gebruikers van de Travee Apps.

Travee raadt u aan om de Travee Apps te gebruiken met een dataplan met onbeperkte of zeer hoge limieten voor datagebruik, en Travee is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele vergoedingen, kosten of overschrijdingskosten in verband met een dataplan dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Travee Apps.

Deze paragraaf is van toepassing op elke versie van de Travee Apps die u aanschaft in de Apple App Store. Deze Overeenkomst wordt aangegaan tussen u en Travee. Apple, Inc. (“Apple”) is geen partij bij deze Overeenkomst en heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Travee Apps. Travee, niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor de Travee-apps en de inhoud daarvan zoals hieronder uiteengezet. Apple en dochterondernemingen van Apple zijn echter derde begunstigden van deze Overeenkomst. Na uw aanvaarding van deze Overeenkomst heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst tegen u af te dwingen als derde begunstigde daarvan. Deze Overeenkomst omvat door reference Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van gelicentieerde applicaties van Apple, waarvoor u "de eindgebruiker" bent. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van gelicentieerde applicaties en deze overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van deze overeenkomst.

 

13. Vrijwaring

U zult Travee, inclusief onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, ouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, en elk van onze respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten of aandeelhouders verdedigen, vrijwaren en vrijwaren van alle claims, acties, rechtszaken, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Travee Apps en deelname aan de Diensten, waaronder: (1) uw schending van deze Overeenkomst of de documenten die daarin door middel van verwijzing zijn opgenomen; (2) uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot bestuurders, passagiers, andere automobilisten en voetgangers, als gevolg van uw eigen interactie met een dergelijke derde partij; (3) elke bewering dat materiaal dat u aan ons verstrekt of verzendt via de Travee Apps of aan ons, inbreuk maakt op of anderszins inbreuk maakt op het auteursrecht, het handelsmerk, het handelsgeheim of ander intellectueel eigendom of andere rechten van een derde partij; (4) uw eigendom, gebruik of bediening van een motorvoertuig of passagiersvoertuig, inclusief uw levering van Diensten als Bestuurder; en/of (5) alle andere activiteiten in verband met de Diensten. Deze vrijwaring is van toepassing ongeacht de nalatigheid van een partij, met inbegrip van een gevrijwaarde persoon.

 

14. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL TRAVEE, MET INBEGRIP VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, OUDERS, OPVOLGERS EN ONDERNEMERS, EN ELK VAN ONZE RESPECTIEVE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN OF AANDEELHOUDERS (GEZAMENLIJK “TRAVEE” VOOR DE DOELEINDEN VAN DEZE SECTIE), AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ELKE INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WISSEN, CORRUPTIE, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN PROGRAMMA'S, NIET OPSLAAN VAN INFORMATIE OF ANDERE INHOUD DIE WORDT ONDERHOUDEN OF VERZONDEN DOOR DE REIZIGER APPS, SERVICE-ONDERBREKING OF VOOR DE KOSTEN VAN AANSCHAFFING VAN VERVANGENDE DIENSTEN) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE TRAVEE-APPS, DE DIENSTEN OF DEZE OVEREENKOMST, WELKE ONTSTAAN OOK, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZELFS ALS WIJ OF ONZE AGENTEN OF VERTEGENWOORDIGERS WETEN OF ZIJN GEWEEST OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE TRAVEE APPS KUNNEN DOOR U WORDEN GEBRUIKT OM TRANSPORT, GOEDEREN OF ANDERE DIENSTEN AAN TE VRAGEN EN TE PLANNEN BIJ DERDE AANBIEDERS, MAAR U GAAT ERMEE AKKOORD DAT TRAVEE GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID HEEFT JEGENS U MET BETREKKING TOT ENIG TRANSPORT, GOEDEREN OF ANDERE DIENSTEN DIE DOOR DERDEN AAN U WORDEN VERSTREKT PARTIJAANBIEDERS ANDERS DAN ZOALS UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN BESCHREVEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE MOGELIJK NIET TOEGESTAAN. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

 

15. Termijn en beëindiging

Deze overeenkomst is van kracht vanaf het moment dat u een gebruikersaccount aanmaakt. Deze Overeenkomst kan worden beëindigd: a) door de Gebruiker, zonder opgaaf van reden, na zeven (7) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Travee; of b) door een van beide partijen onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving, bij wezenlijke schending van deze overeenkomst door de andere partij. Bovendien kan Travee deze Overeenkomst beëindigen of uw Gebruikersaccount onmiddellijk deactiveren in het geval: (1) u niet langer in aanmerking komt om Diensten te verlenen of om het goedgekeurde voertuig te besturen onder de toepasselijke wet, regel, vergunning, verordening of regelgeving; (2) u valt onder de sterwaardering of annuleringsdrempel van Travee; (3) Travee is te goeder trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om de veiligheid van de Travee-gemeenschap of derden te beschermen, op voorwaarde dat u in het geval van een deactivering overeenkomstig (1)-(3) hierboven op de hoogte wordt gesteld van de mogelijke of daadwerkelijke deactivering en een kans om te proberen het probleem naar Travee's redelijke tevredenheid op te lossen voordat Travee de Overeenkomst definitief beëindigt. Voor alle andere schendingen van deze Overeenkomst ontvangt u een kennisgeving en krijgt u de kans om de schending te verhelpen. Als de inbreuk tijdig en naar tevredenheid van Travee wordt verholpen, wordt deze overeenkomst niet definitief beëindigd.

 

16. Vertrouwelijkheid

U stemt ermee in om geen technische, financiële, strategische en andere bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie met betrekking tot de activiteiten, activiteiten en eigendommen van Travee, inclusief gebruikersinformatie ("Vertrouwelijke informatie") die door de Travee-entiteiten aan u is verstrekt, voor uw eigen gebruik of voor welk doel dan ook te gebruiken. anders dan hierin overwogen. U zult geen vertrouwelijke informatie bekendmaken of toestaan aan derden. U stemt ermee in alle redelijke maatregelen te nemen om de geheimhouding te beschermen van en openbaarmaking of gebruik van vertrouwelijke informatie van de Travee-entiteiten te voorkomen om te voorkomen dat deze in het publieke domein valt. Niettegenstaande het bovenstaande bent u niet aansprakelijk jegens Travee met betrekking tot vertrouwelijke informatie waarvan u kunt bewijzen dat: deze zich in het publieke domein bevond op het moment dat deze door Travee werd bekendgemaakt of buiten uw schuld in het publieke domein is gekomen; zonder enige beperking bij u bekend was op het moment van openbaarmaking, zoals blijkt uit bestanden die bestonden op het moment van openbaarmaking; openbaar wordt gemaakt met voorafgaande schriftelijke toestemming van Travee; zonder enige beperking bij u bekend wordt van een andere bron dan Travee zonder deze Overeenkomst door u te schenden en anderszins niet in strijd is met de rechten van Travee; of openbaar wordt gemaakt op bevel of vereiste van een rechtbank, administratieve instantie of andere overheidsinstantie; op voorwaarde echter dat u Travee onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijk gerechtelijk bevel of vereiste om de Travee-entiteiten in staat te stellen een conservatoir bevel te vragen of dergelijke openbaarmaking anderszins te voorkomen of te beperken.

 

17. Relatie met Travee

Als Bestuurder op de Travee Apps erkent u en stemt u ermee in dat u en Travee een directe zakelijke relatie hebben en dat de relatie tussen de partijen onder deze Overeenkomst uitsluitend die van onafhankelijke contracterende partijen is, en dat u te allen tijde zult optreden als een alleen onafhankelijke contractant. U en Travee komen uitdrukkelijk overeen dat (1) dit geen arbeidsovereenkomst is, (2) niets in deze Overeenkomst of uw interacties met Travee een dienstverband of afhankelijke contractantrelatie creëert tussen u en Travee; en (3) geen joint venture, franchisegever-franchisenemer, partnerschap of agentuurrelatie is bedoeld of tot stand gekomen door deze Overeenkomst. U bent niet bevoegd om Travee te binden en u verbindt zich ertoe om u op geen enkel moment voor te doen als werknemer, partner, agent of gemachtigde vertegenwoordiger van Travee.

U stemt ermee in dat uw bevoegdheid beperkt zal zijn tot wat hierin is uiteengezet en dat u geen contracten of overeenkomsten voor of namens Travee zult aangaan en niet het recht of de bevoegdheid zult hebben om deze aan te gaan of aan te gaan. Travee stuurt of controleert u niet in het algemeen of in uw uitvoering onder deze Overeenkomst in het bijzonder, inclusief in verband met uw levering van Diensten, uw handelen of nalaten, of uw bediening en onderhoud van uw voertuig. U behoudt het exclusieve recht om te bepalen wanneer, waar en hoe lang u de Travee Apps gebruikt. U behoudt de mogelijkheid om het verzoek om Diensten van een Rijder via de Travee Apps te accepteren of te weigeren of te negeren, of om een geaccepteerd verzoek om Diensten via de Travee Apps te annuleren, met inachtneming van het op dat moment geldende annuleringsbeleid van Travee. Met uitzondering van bewegwijzering die vereist is door de wet of vergunnings-/licentieregels of vereisten, heeft Travee niet het recht om van u te eisen dat u: (a) de namen, logo's of kleuren van Travee op uw voertuig(en) weergeeft; of (b) een uniform of andere kleding dragen waarop de namen, logo's of kleuren van Travee te zien zijn. U erkent en stemt ermee in dat u volledig naar eigen goeddunken Services kunt verlenen of anderszins deel kunt nemen aan andere zakelijke of tewerkstellingsactiviteiten.

 

18. Andere diensten

Naast het verbinden van Rijders met Bestuurders, kunnen de Travee Apps Gebruikers in staat stellen om goederen of diensten van andere derde partijen te leveren of te ontvangen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de Travee-apps gebruiken om een levering van goederen te bestellen, een digitaal item te kopen of wanneer ze buiten uw land reizen, om verbinding te maken met lokale transport-apps en om ritten aan te vragen bij lokale chauffeurs (gezamenlijk de "Overige Services" genoemd). ”). U begrijpt dat de Andere Diensten onderhevig zijn aan de voorwaarden en prijzen van de externe aanbieder. Als u ervoor kiest om Andere Diensten aan te schaffen via de Travee Apps, geeft u Travee toestemming om uw geregistreerde betalingsmethode in rekening te brengen volgens de prijsvoorwaarden die zijn vastgesteld door de externe provider. U stemt ermee in dat Travee niet verantwoordelijk is en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de Andere Diensten of het handelen of nalaten van de derde partij. Dergelijke Andere Diensten worden mogelijk niet door ons onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor Andere Diensten waartoe toegang wordt verkregen via de Travee Apps.

 

19. Algemeen

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Trinidad & Tobago. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-bindend is of wordt, blijven de partijen gebonden aan alle andere bepalingen van deze Overeenkomst. Partijen zullen in dat geval de ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door bepalingen die wel geldig en bindend zijn en die, gelet op de inhoud en het doel van deze overeenkomst. U stemt ermee in dat deze Overeenkomst en alle daarin opgenomen overeenkomsten automatisch door Travee kunnen worden toegewezen, naar eigen goeddunken zonder kennisgeving aan u, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Tenzij expliciet anders vermeld, zullen alle kennisgevingen aan Travee worden gedaan via gecertificeerde e-mail helpdesk.agent@travee.app. Alle kennisgevingen aan u zullen aan u worden verstrekt via de Travee Apps of aan u worden gegeven via het e-mailadres of fysieke adres dat u aan Travee verstrekt tijdens het registratieproces. Koppen zijn alleen voor referentiedoeleinden en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven op geen enkele manier de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie. De woorden "inclusief", "inclusief" en "inclusief" worden geacht te zijn gevolgd door de woorden "zonder beperking". Het nalaten van een partij om te handelen met betrekking tot een inbreuk door de andere partij houdt geen afstand in van het recht van de partij om op te treden met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken. Deze Overeenkomst bevat de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en Travee met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere afspraken en overeenkomsten tussen de partijen, zowel mondeling als schriftelijk.

Als u vragen heeft over de Travee Apps of Diensten, neem dan contact op met ons Customer Support Team via onze websitehttps://traveerides.comof emailhelpdesk.agent@travee.app.

bottom of page